Our new whitepaper: Money's Too Tight To Mention

Sep 05 2022

Als het om financiën gaat is het bij jongeren óf kop óf munt. 

Ondanks de gepolariseerde aanpak streven ze naar hetzelfde doel: financiële zen. 

Vergeet je aannames over jongeren en financiën. Generatie Z wordt volwassen en bij dit volwassen leven hoort een nieuwe omgang met geld. Jong volwassenen hebben al best wat moeten incasseren, zoals de corona crisis, de woningnood en de huidige inflatie. Sommigen hebben het zelf ervaren en anderen hebben hun ouders zien struggelen. Deze stressvolle realiteit zorgt ervoor dat 60% van Generatie Z zegt liever te sparen voor later dan hun geld direct uit te geven. Hierbij komt het feit dat 62% denkt nooit hun financiële doelen te kunnen halen met enkel een baan.  

Fitzroy is in de wereld van Generatie Z en geld gedoken om uit te vinden hoe zij hun weg vinden in de financiële wereld. In de whitepaper ‘Money’s Too Tight To Mention’ laat het trendbureau zien hoe deze generatie in het leven staat, waar ze waarde aan hechten en wat hun behoeften zijn op financieel gebied. De whitepaper vangt nieuwe waarden rondom luxe en legt 4 paradoxen bloot rond Gen Z’s omgang met geld. Vanuit hier is een framework ontwikkeld met nieuwe vuistregels die deze inzichten toepasbaar maken voor de financiële sector. 

De opgedane inzichten uit kwalitatieve gesprekken met jongeren en deskresearch, zijn gevalideerd onder 100 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 16-29 jaar.

Hetzelfde streven, andere aanpak

In principe streven jongeren naar één en hetzelfde ding: financiële zen. Maar, waar de één deze zekerheid zoekt in sparen en een 9-tot-5 baan te hebben, probeert de ander dit te realiseren door eigen baas te zijn of te investeren in nieuwe waarden zoals de crypto. Want waar 66% zegt liever geld te sparen voor later dan het nu te besteden, ziet 55% een minder traditionele manier van geld verdienen zoals een social media carrière als minstens even effectief voor financiële zekerheid. De aanpak is dus erg gepolariseerd te noemen. 

Maar waar ze het wel over eens zijn, is dat zelfontwikkeling op één staat. 91% geeft aan dat dit in hun werk voor hen minstens even belangrijk is als het maken van professionele stappen. De verwachtingen van deze idealistische generatie richting werkgevers zijn dan ook hoog. Voor 85% is het essentieel dat de idealen van hun werkgever in lijn staan met hun eigen idealen. Als deze match ontbreekt zijn ze zo weer vertrokken.

(L)earning money 

58% geeft aan sterke behoefte te hebben aan meer tools om inzicht te krijgen in hun eigen financiële situatie en mogelijkheden. Interessant, want ditzelfde percentage geeft aan financieel advies vooral bij ouders te zoeken. Waar ze qua werk erg dus goed weten wat ze wel en niet willen, komen ze in de knoop als het gaat om wat er uiteindelijk gebeurt met het loonstrookje. Veel basiskennis over financiële zaken is er niet, mede door dit hoge copy paste gehalte vanuit het financiële gedrag van ouders. Een groot deel laat dan ook nog veel regelen door hun ouders en heeft dus weinig inzicht in hun eigen situatie en financiële mogelijkheden. 

Hoog tijd voor een nieuwe aanpak dus, vanuit een meer holistische kijk en focus op financial zen. Visuele aantrekkelijkheid en fun zijn belangrijke factoren - en hierbij mag je als financiële dienst best buiten de lijnen kleuren en breken met  de regels van de categorie. Last but not least kun je voor relevantie zorgen door middel van gamification. Denk ook aan het inzetten van nieuwe kanalen zoals TikTok. In de whitepaper vind je enkele best practices op dit gebied die inspiratie bieden. 

Verder ontdek je onder andere hoe je deze jongeren kunt ondersteunen in het vinden van hun route naar financiële zen. Wil jij meer weten over Gen Z en hun Money Tree, stuur dan een mail naar pernille@fitzroy.nl  om de whitepaper te ontvangen.